Törvények

2007. évi
CLXI. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2007. évi
CXXVI. törvény
egyes adótörvények módosításáról
2007. évi
LXXXIV. törvény
a rehabilitációs járadékról
2006. évi
XCVII. törvény
az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2003. évi
LXXXIV. törvény
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2000. évi
XXV. törvény
a kémiai biztonságról
1997. évi
CLIV. törvény
az egészségügyről
1997. évi
LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi
XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1993. évi
XCIII. törvény
a munkavédelemről
1992. évi
XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről
1991. évi
XI. törvény
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
1991. évi
IV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1949. évi
XX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmánya

Kormányrendeletek

213/2007.
(VIII. 7.)
Korm. r.
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
342/2007.
(XII. 19.)
Korm. r.
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
321/2007.
(XII. 5.)
Korm. r.
a komplex rehabilitációról
295/2006.
(XII. 23.)
Korm. r.
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
43/1999.
(III. 3.)
Korm. r.
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
217/1997.
(XII. 1.)
Korm. r.
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
102/1996.
(VII. 12.)
Korm. r.
a veszélyes hulladékokról
89/1995.
(VII. 14.)
Korm. r.
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Miniszteri rendeletek

Egészségügyi miniszteri rendeletek (NM, ESzCsM rendeletek is)
42/2007.
(IX. 19.)
EüM r.
a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
12/2006.
(III. 23.)
EüM r.
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
66/2005.
(XII. 22.)
EüM r.
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
22/2005.
(VI. 24.)
EüM r.
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
15/2005.
(V. 2.)
EüM r.
az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
2/2004.
(XI. 17.)
EüM r.
az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
40/2004.
(IV. 26.)
ESzCsM r.
az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
20/2004.
(III. 31.)
ESzCsM r.
a szakmai kollégiumokról
60/2003.
(X. 20.)
ESzCsM r.
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
18/2002.
(XII. 28.)
ESzCsM r.
a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
26/2000.
(IX. 30.)
EüM r.
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
25/2000.
(IX. 30.)
EüM-SzCsM együttes r.
a munkahelyek kémiai biztonságáról
78/1999.
(XII. 29.)
EüM-BM
együttes r.
a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
66/1999.
(XII. 25.)
EüM r.
a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről
65/1999.
(XII. 22.)
EüM r.
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
61/1999.
(XII. 1.)
EüM r.
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
50/1999.
(XI. 3.)
EüM r.
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
25/1998.
(XII. 27.)
EüM r.
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
33/1998.
(VI. 24.)
NM r.
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
18/1998.
(VI. 3.)
NM r.
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
27/1996.
(VIII. 28.)
NM r.
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
27/1995.
(VII. 25.)
NM r.
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
13/1992.
(VI. 26.)
NM r.
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
22/1991.
(XI. 15.)
NM r.
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
16/1986.
(XII. 17.)
EüM r.
az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal
6/1987.
(VI. 24.)
EüM r.
a keszonmunkákról
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MüM, SzCsM rendeletek is)
58/2007.
(XII. 22.)
EüM-SZMM
együttes r.
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról
34/2007.
(XII. 21.)
SZMM r.
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól
4/2002.
(II. 20.)
SzCsM-EüM
együttes r.
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
3/2002.
(II. 8.)
SzCsM-EüM
együttes r.
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
2/1998.
(I. 16.)
MüM r.
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
6/1996.
(VII. 16.)
MüM r.
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
5/1993.
(XII. 26.)
MüM r.
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Egyéb minisztériumok
7/2006.
(III. 21.)
HM r.
a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól
22/2005.
(VI. 14.)
HM-EüM
együttes r.
az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről
21/2002.
(XI. 8.)
GKM-ESzCsM
együttes r.
a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
14/2002.
(II. 26.)
KöViM-EüM
együttes r.
a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
21/2000.
(VIII. 23.)
BM-IM-TNM
együttes r.
a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről
2/1999.
(II. 11.)
IM r.
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés végrehajtási szervezetnél
Határozatok
16/2007.
(MüK. 5.)
SZMM u.
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételéről
15/2007.
(MüK. 5.)
SZMM u.
az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről
5/2007.
(MüK. 2.)
SZMM u.
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről
1106/2006.
(XI. 15.)
Korm. h.
a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról
Közlemények
Egészségügyi Közlöny
LVIII. évf.
1. szám
V. rész
Az egészségügyi miniszter közleménye a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékéről
WEB: zkarolyi, 2009-2016