Jelentési kötelezettségek

Munkaadói oldalról

2011.01.01-től a munkáltatónak már nem kell jelentenie a munkavédelmi felügyelőség felé a foglalkozás-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatót. A felügyelőség azonban továbbra is ellenőrzi, hogy a munkáltató biztosít-e a munkavállalóknak foglalkozás-egészségügyi ellátást.

Évente kétszer, június 30-ig, illetve december 31-ig, a rákkeltőkkel végzett tevékenységet, illetve a fenti adatokat / 26/2000 EüM, 18/2007 SZMM/

  • felhasznált anyagokat
  • felhasznált készítményeket
  • eljárásokat

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói oldalról

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében, beszámolójelentés elektronikusan kitöltendő nyomtatvány minden év  január 24-ig.

A foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (továbbiakban: foglalkozási betegség) és a külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós eseteket a munkáltató telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez. A foglalkozási betegségek kivizsgálásában 2011. január 1-jétől az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) orvos végzettségű kormánytisztviselője is közreműködik, ennek érdekében a munkavédelmi felügyelőségnek egy munkanapon belül továbbítani kell a bejelentést

január 5-ig a beadott védőoltásokat, melyet egyben az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetének is megküldi /61/1991 EüM/

OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége

Postacím: 1450. Bp, Pf:153

WEB: zkarolyi, 2009-2016