Kozkázatbecslés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény (továbbiakban Mvt.) szerint: „ a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelések alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását,…” A kockázatbecslés fogalmát és fázisait a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény részletezi. Az OMMF, az ÁNTSZ útmutató kiadványai tartalmazzák e feladat elvégzéséhez szükséges szempontrendszereket, a folyamat leírását. Szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén tehát minden munkahelynek rendelkeznie kell munkahelyi kockázat-becsléssel 2002. december 31-től, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

A Mvt. 54. §-ban megfogalmazott - a kockázatok minőségi és mennyiségi felmérése, értékelése - kötelezettség egyszemélyes vállalkozásra nem vonatkozik, kivéve, ha a munka veszélyes anyag jelenlétében történik. Lásd 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 19. § (1)! Amennyiben vállalkozásban nem valósul meg a szervezett munkavégzés, akkor a Mvt.-ből csak a 26/a, 28, 32, 40, 44 és 45 §-ok megtartása kötelező.

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit számos törvény, rendelet, utasítás és útmutató szabályozza, melyek ismerete szükséges a kockázatértékelések elkészítéséhez. Az Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. Természetesen célszerű, ha a szakember az adott tevékenységet megfelelően ismeri, gyakorlattal, sőt helyismerettel rendelkezik. Az Mvt. 57. § (3) bekezdése rögzíti a munkavédelmi szaktevékenységet. Foglalkozás-egészségügyi orvos tanácsadóként részt vesz a feladat elvégzésében, és aláírásával hitelesíti a keletkezett dokumentumot. Az elkészült kockázatbecsléseket évente kell felül vizsgálni.

Részletesebb információk olvashatók az OMMF honlapján.

WEB: zkarolyi, 2009-2016