TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK

I. CSOP. Gépjárművezetői-,
II. CSOP. Lőfegyvertartásra-, belvízi kedvtelési célú vizijármű-vezetői alkalmassági vizsgálatok díjai:
284/1997. Kormányrendelet
kor díj
40 év alatt 7.200-Ft
40-60 év 4.800-Ft
60-70 év 2.500-Ft
70 év felett 1.700-Ft
   
Rendelőben nyújtott egyéb háziorvosi szolgáltatások díjai
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltások beadása 2.000,-Ft
Igazságügyi szakértői vizsgálat kivételével orvos szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés kivéve, ha társadalombiztosítási, vagy szociális ellátás jogosultság megállapítása céljából kerül sor 7.200,-Ft
Személyi higiénés vizsgálat nem szervezett munkavégzést végző esetében /=egészségügyi kiskönyv egyéni vállalkozók esetében/ egy éven belül meglévő tüdőszűrő lelet megléte esetén 3.500,-Ft
Háziorvosi szakvélemény egészségpénztárak, biztosító társaságok, valamint ügyvéd felkérésére 6.500-10.000,-Ft
Páciensek kérésére látlelet, illetve háziorvosi igazolás elkészítése bíróság, rendőrség számára 3.500,-Ft
Egészségi állapot, betegségek igazolása munkaköri alkalmassági vizsgálaton történő felhasználáshoz 1.000,-Ft
Igazolás tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz 1.000,-Ft
Valós megbetegedés igazolása utazási szerződés felbontásához 4.000,-Ft
Ambuláns lelet, zárójelentés másolása oldalanként 150,-Ft
Érvényes magyar, vagy EU biztosítással nem rendelkezők orvosi vizsgálata 6.000,-Ft
Látlelet készítése és kiadása 3.500,-Ft
Lelet, zárójelentés másolása oldalanként 150,-Ft
   
Kényelmi szolgáltatások díjai
Házhoz hívás* 5.000,-Ft
Vérvétel a beteg lakásán** 2.500.-Ft

* Ellátási területünkhöz, praxisunkba tartozó betegeknek térítésmentesen jogosultak otthonukban orvosi ellátásra, amennyiben súlyos egészségi állapotuk azt szükségessé teszi és indokolja. Kényelmi okból kért, a beteg lakásán történő orvosi vizsgálat kiszállási díj ellenében történik.

** Ellátási területünkhöz, praxisunkba tartozó betegeknek térítésmentesen végezzük a szükséges vérvételeket, amennyiben súlyos egészségi állapotuk azt indokolja. Kényelmi okból otthonukban történő vérvétel kiszállási díj ellenében történik.

WEB: zkarolyi, 2009-2016