Szerződött partnereimnek teljes körű foglalkozás-egészségügyi alapellátást nyújtok a magyar hatályos jogszabályok szerint.

A szolgáltatás igénybevételének díja függ az alkalmazottak létszámától, foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolásuktól, a tevékenységi körtől, az ellátás helyszínétől. Az ellátás díja , eltérő megállapodás hiányában, a Magyar Orvosi Kamara díjtétel ajánlásához igazodik, melyet a MOK minden évben felülvizsgál és a megfelelő mértékben korrigál. 

Kedvezmények: Nagyobb szerződött munkavállalói létszám esetén az éves díjból kedvezmény, helyszíni vizsgálat lehetősége.

Ajánlatkérés személyes kapcsolat felvétel útján lehetséges.

Szerződésminta

WEB: zkarolyi, 2009-2016