Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára (egy fő esetén is). Foglalkozás-egészségügyi szolgálat két módon biztosítható: vagy a munkáltató maga tart fenn ilyen szolgálatot, vagy szerződött szolgáltatót vesz igénybe. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995. (VII. 14.) számú kormányrendelet intézkedik. A foglalkozás-egészségügyi ellátás szabályok szerinti biztosítását az OMMF ellenőrzi.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak elsősorban preventív, megelőző szerepe van. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat elsősorban - a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával - közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodások megelőzésében. Feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, másrészt hogy javaslatot tegyen arra, milyen módszerekkel lehet ezeket olyan szinten tartani, ami nem károsítja az egészséget. Feladata továbbá a munkavállalók egészségének ellenőrzése. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkavédelemről szóló törvény alapján - többek között - részt vesz a munkavédelmi üzembe helyezésben, a munkabaleset kivizsgálásában. A munkáltatókat munkahigiéniai tanácsadással segíti, és a feladatai közé tartozik a veszélyhelyzetek megelőzése is.

Munkahigiénés vizsgálat

A munkahigiénés vizsgálat keretében a foglalkozás-egészségügyi szolgálat feltárja a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális) tényezőket, kidolgozza a végzett munkából és a munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárásokat, illetve olyan vizsgálatokat végez, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére). A munkahigiénés vizsgálat az egészségkárosító kockázat meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges. A 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet szerint a munkakörnyezeti műszeres vizsgálat keretében egyrészt a munkahelyi kémiai kóroki (gázok, gőzök, aeroszolok, porok okozta légszennyeződés mennyiségi, minőségi vizsgálata), és a fizikai kóroki (pl. zajszint, infra- és ultrahangszintek, rezgésterhelések, ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek, elektromágneses tér jellemzői) tényezőket vizsgálják. Idetartozik továbbá a fizikai terhelés, igénybevétel vizsgálata is. A biológiai expozíciós mutatókat a vizeletben és a vérben is vizsgálják. A munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelőnek és a vizsgálatot végzőnek meg kell állapodnia.

Osztályba sorolás

A rendelet - aszerint, hogy a tevékenységüknek mekkora az egészségkárosító kockázata - osztályokba sorolja a munkáltatókat. Ez alapján lehet megtudni, hogy a munkáltatónak kell-e a főműszak idejére üzemorvost biztosítania, vagy sem. A besorolást a munkáltatónak kell elkészítenie, azonban figyelembe kell vennie a szolgálat vagy az ÁNTSZ véleményét is. Amennyiben egy munkahelyen az "A" és "B" foglalkozásegészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban meghaladja a 300 főt, a munkahely szerint illetékes intézet (ÁNTSZ) előírhatja, hogy biztosítsanak a dolgozók részére foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátást, beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is.

Rendeletileg kötelező egészségügyi szolgáltatások:

 • A szolgáltató végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
 • kivizsgálja, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciónak kitett eseteket,
 • vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait, munkahigiénés vizsgálat során feltárja a munkakörülmények, a munkavégzés esteleges egészségkárosító hatásait, melyet jegyzőkönyvben rögzít évente 1 alkalommal, illetve soron kívül a munkakörülmények jelentett változása esetén
 • végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
 • végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,
 • végzi az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatokat,
 • előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását,
 • végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát,
 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, megszervezi a speciális vizsgálatokat és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat, a nyilvántartást úgy vezeti, hogy azok a dolgozók egészségi állapotát megfelelően tükrözzék. Ennek érdekében felek kölcsönösen kötelesek jóhiszeműen közreműködni,
 • eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének.

Rendeletileg szabályozott közreműködői feladatok:

 • munkahelyi veszélyforrások feltárása,
 • foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
 • az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítése,
 • a munka- és egészségvédelmi szemlék megbízó telephelyén,
 • a katasztrófa-megelőző-, elhárító-, felszámoló- és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozása,
 • a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi kockázatbecslésben való részt vétel,
 • a munkakörben kötelező védőoltások megszervezése (hepatitis, kullancs-encephalitis ellenes).

Szerződött partnereimnek teljes körű foglalkozás-egészségügyi alapellátást nyújtok a magyar hatályos jogszabályok szerint.

A szolgáltatás igénybevételének díja függ az alkalmazottak létszámától, foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolásuktól, a tevékenységi körtől, az ellátás helyszínétől. Az ellátás díja , eltérő megállapodás hiányában, a Magyar Orvosi Kamara díjtétel ajánlásához igazodik, melyet a MOK minden évben felülvizsgál és a megfelelő mértékben korrigál.

Többletszolgáltatások:

 • Kampány szerű védőoltások beadása /pl. influenza/
 • Hivatásos  jogosítvány alkalmassági-, I-II csop. lőfegyver alkalmassági-, kis-hajó vezetői alkalmasság /térítéses/
 • Telefonos-tanácsadás heveny megbetegedések ellátásához,  célszerű betegút megszervezéséhez
 • Foglalkozás-egészségügyi szerződött partnereink elsőbbséget élveznek belgyógyászati és reumatológiai magánrendeléseink igénybevételekor.

Külön megállapodás szerinti szolgáltatásaink:

 1. Helyszíni rendelés. Foglalkozás-egészségügyi rendelés megegyezés szerinti időben rendelőnkben, vagy a tárgyi feltételek biztosítása esetén a megrendelő telephelyén. Ajánlott nagyobb dolgozói létszámú cégek számára a várakozási idő elkerülésére.
 2. Általános egészségügyi állapotfelmérés, kardio-prognózis. Belgyógyászati-, laboratóriumi-, EKG-, sz.e. 24 órás vérnyomás monitor vizsgálatot, alsóvégtagi érszűkület szűrést végzünk. A szűrővizsgálat alapján egyéni kardio-prognózist állítható fel, mely megmutja a 10 éven belül várható végzetes szív- és érrendszeri betegség esélyét. A szükséges további vizsgálatokat külső intézményekben szervezzük meg. Különösen ajánlott átlagosnál nagyobb pszichés igénybevétel esetén.
 3. Mozgásszervi szűrővizsgálat. Ajánlott fokozott fizikai megterheléssel járó munkakörben dolgozók, illetve számítógépes munkakörben dologozók számára.
 4. „Egészségbérlet“, melyet azok számára hoztuk létre, akik kevés szabadidővel rendelkeznek, és előre tervezhető fix áron szeretnének magas színvonalú, rugalmas ellátáshoz jutni. Az egészségbérlet tulajdonosainak rendelőnkben korlátlan számú általános orvosi ellátást nyújtunk heveny betegség-, és éves szinten 3 belgyógyászati, vagy reumatológiai szakorvosi vizsgálatot biztosítunk krónikus betegség ellátására. A szakorvosi konzultációk belgyógyászati, illetve mozgásszervi szűrővizsgálatként is igénybe vehetők. Az Egészségbérlet 15%-os kedvezményt biztosít a szükséges laboratóriumi vizsgálatok árából. Előnyök: rövid várakozási idő, előre egyeztetett időpont, barátságos környezet, személyes figyelem, ismert orvos, végig követett betegút.
WEB: zkarolyi, 2009-2016